Mad- og Måltidsstrategi

Vi sætter en ny og ambitiøs retning for, hvordan mad
og måltider med høj kulinarisk kvalitet bidrager til en sundere og mere klimaansvarlig by for alle københavnere.

Vores mål og indsatser omfatter initiativer, der er med til at styrke København som madby og bidrage til at udvikle det lokale fødevaresystem omkring byen.

Målene skal sætte en klar retning for de 70.000 måltider, som Københavns Kommune dagligt står for i skoler, daginstitutioner, plejehjem, sociale tilbud og bosteder, kulturhuse, idrætsanlæg, medarbejderkantiner m.m.

Arbejdet med at tage ansvar for sundhed, velsmag og bæredygtighed skal ske sammen med borgere, virksomheder, organisationer og foreninger. Målet er, at indsatsen også
får en bred afsmittende effekt på københavnernes måltidsvaner. Med økologiomlægningen af de offentlige måltider har vi allerede taget det første store skridt. Vi skal nu bygge videre på de erfaringer. Arbejdet med indsatserne er kontinuerligt, og på udvalgte områder sættes der delmål for en femårig periode frem til udgangen af 2025.

Mad- og Måltidsstrategi

Mad- og Måltidsstrategiens fokusområder

Strategien udfoldes under fem temaer, der skal sikre, at arbejdet med mad og måltider er helhedsorienteret. 

Der sættes mål under hvert tema, og målene følges op af et antal nøgleindsatser. Disse vil løbende blive suppleret af andre indsatser som led i at realisere strategien.