Madglæde og kulinarisk kvalitet

Velsmag, kvalitet og madglæde skal være i højsædet

Måltider på plejehjem, bosteder og andre sociale tilbud, i daginstitutioner, skoler og fritidstilbud spiller en væsentlig rolle i mange københavneres liv – ikke mindst for kommunens svageste borgere. Madglæde er et mål i sig selv, fordi gode madoplevelser og måltider, som man kan glæde sig til hver dag, skaber trivsel og livskvalitet for borgerne.

Det er samtidig et vigtigt middel til at løfte sundhed, da velsmag i måltiderne gør det lettere at fastholde sunde vaner. Når den kulinariske kvalitet følger med, bliver det også lettere at få flere til at træffe de bæredygtige valg. Med andre ord er velsmag og madglæde både mål i sig selv og vigtige midler til at skabe forandringer på måltidsområdet. I de senere år er der gennemført et gennemgribende løft af kulinarisk kvalitet i Københavns Kommunes offentlige køkkener gennem en række initiativer. Der er dog fortsat et potentiale for et løft, ligesom det gode madhåndværk er essentielt for at bære ambitioner for klima og sundhed igennem.

Mål for madglæde og kulinarisk kvalitet

  • Måltiderne skal have høj kulinarisk kvalitet og nydes i gunstige rammer med godt værtskab. Det skal sikre tilfredshed og madglæde hos alle borgere, der spiser nogle eller alle deres måltider i regi af Københavns Kommune.
  • Maden skal så vidt muligt produceres på de institutioner, skoler eller sociale tilbud, hvor borgerne bor eller opholder sig. Det giver nærhed, sanseoplevelser, kvalitet og mulighed for deltagelse og indflydelse på måltider.

Indsatser

  • Opkvalificering og understøttelse: Kompetencer til menuplanlægning, tilberedning og tilsmagning i institutionskøkkener løftes gennem videreuddannelse og understøttende tiltag, der sikrer det rette kompetenceniveau i køkkenerne.
  • Fysiske faciliteter: Køkkener i institutioner vedligeholdes, renoveres og opgraderes, så de er velegnede til at producere bæredygtig mad af høj kvalitet i takt med, at der kan afsættes ressourcer hertil.