Arbejdet med Mad- og Måltidsstrategien

På denne side kan du læse mere om vores målsætninger, indsatser og de værktøjer, vi benytter til at nå i mål med strategien.

Arbejdet med Mad- og Måltider

I Københavns Kommune har vi arbejdet med ambitiøs mad- og måltidspolitik i over 20 år. Vi startede allerede i 2001 med en miljøpolitisk målsætning om 75% økologi i fødevareindkøbet. Fra det udgangspunkt er vi blevet tiltagende mere ambitiøse.

Arbejdet dækker ikke kun over de ca. 1000 offentlige køkkener, og mere end 70.000 offentlige måltider, som serveres hver dag på tværs af kommunens daginstitutioner, skoler, sociale tilbud og plejehjem, men skal også have en bredere indflydelse på byen som helhed, og det fødevaresystem, vi er en del af.

I Københavns Kommune er det et naturligt afsæt, at måltider både er madglæde, ernæring, et socialt samlingspunkt, et pædagogisk udviklingsrum og et område, hvor vi tager ansvar for vores aftryk i verden. Den tilgang er også grundlaget for vores Mad- og Måltidsstrategi. 

I 2019 vedtog Borgerrepræsentationen kommunens første Mad- og Måltidsstrategi. Med Mad- og Måltidsstrategien er der blevet sat en fælles strategisk retning og fælles politiske mål for mad- og måltidsarbejdet, inden for strategiens fem temaer: sundhed og ernæring, kvalitet og madglæde, bæredygtighed og klimaansvar, styrkelse af sociale fællesskaber og madkultur, og København som en sund, grøn og vital madby. Strategien er gældende for perioden 2019-2025.

Læs mere om strategien her

Video Url

Rådgivning til vores køkkener

Køkkenpersonales indsats i de københavnske institutioner og tilbud er helt afgørende for, at Københavns Kommune kan nå målene i Mad- og Måltidsstrategien. Som en støtte til at arbejde med målene og sætte fokus på det gode, velsmagende måltid, har kommunen derfor indgået aftale med Meyers Madhus om at yde rådgivning og afholde gratis kurser for kommunens over 1000 institutioner og tilbud indtil slutningen af 2024.

Læs mere om rådgivningen her

Pejlemærker og opskrifter

For at understøtte arbejdet i vores køkkener har Københavns Kommune i samarbejde med DTU Fødevareinstituttet og Meyers Madhus udviklet en række redskaber, som kan bruges til at tilberede klimavenlige måltider med fokus på ernæring, økologi og madglæde.

Pejlemærkerne

Københavns Kommune vil reducere CO2-aftrykket fra kommunens fødevareindkøb med 25% før 2025. For at sikre, at arbejdet mod at nå det mål ikke går ud over den ernæringsmæssige kvalitet af kommunens madtilbud, har kommunen i samarbejde med DTU Fødevareinstituttet udviklet pejlemærker for klimavenlig kost, som tager afsæt i de offentlige Kostråd.

Madopskrifter.kk.dk

Som inspiration i den løbende menuplanlægning og madproduktion, hvor kommunens offentlige køkkener skal indarbejde målene i Københavns Kommunes Mad- og Måltidsstrategi, har Københavns Kommune i samarbejde med Meyers Madhus udarbejdet ca. 900 opskrifter, som er offentligt tilgængelige.

Opskrifterne er udviklet med afsæt i pejlemærkerne, og tager højde for klimavenlighed, økologi, råvaresæsoner og driftshensyn i små og store køkkener – med sigte på ernæring, velsmag og kvalitet.

Opskrifterne er altså et input til, hvordan offentlige køkkener kan arbejde med grønnere måltider som en del af klimaomstillingen, samtidig med at man sikrer den rette ernæring.

Læs mere om pejlemærkerne og opskrifterne her

Status på vores arbejde

Som led i implementering af Mad- og Måltidsstrategien måler Københavns Kommune løbende status på indsatsen. Et vigtigt element i vores arbejde er at følge op på arbejdet med vores indsatser regelmæssigt. Med hjælp fra indkøbsdata kan vi blandt andet undersøge status på vores klima- og økologimål samt status på implementering af vores klimapejlemærker.

I tillæg udarbejder vi hvert andet år en statusrapport til Borgerrepræsentationen som giver et helhedsoverblik over de mange indsatser i vores strategi.

Læs vores statusrapport fra 2021 og 2023 samt klimarapporter her