Sociale fællesskaber og madkultur

Vi skal styrke sociale fællesskaber, madkultur og maddannelse.

Måltider og madlavning rummer et stort potentiale for at skabe og styrke relationer, trivsel, modvirke ensomhed, bidrage til maddannelse og styrke folkesundheden. Borgere, der spiser nogle eller alle deres måltider fra offentlige køkkener, skal opleve at blive involveret og kunne tage aktivt del i deres eget madliv. Medbestemmelse i det daglige, muligheden for at komme med ønsker og blive hørt – og for at deltage i skabelsen af maden og måltidet, hvis man kan og vil – er i dag grundværdier i arbejdet med mad og måltider i Københavns Kommune. Dette skal fastholdes og styrkes fremover. Rammerne om måltiderne, fysisk og socialt, er et afgørende fokus – både i forhold til trivsel, sundhed og borgenes udvikling.

Stærk maddannelse for børn og unge 

Maddannelse for de yngste københavnere har gennem en årrække været i fokus. Der er i dag 15 madskoler med produktionskøkken og ansatte, der hver dag laver mad til børnene, og hvor børnene deltager i madlavning og værtskab. Flere er på vej. Københavns Kommune tilbyder madundervisning til børn i daginstitutioner og folkeskoler på alle alderstrin og andre maddannende aktiviteter i fx Københavns syv skolehaver m.m. Indsatsen for en bred og levende maddannelse for børn og unge i København skal fortsat prioriteres for at bidrage til, at kommunens børn og unge får kompetencer til at leve et sundt og bæredygtigt liv.

Mål 

  • Der skal være gode fysiske og sociale rammer om mad og måltider samt god tid til nydelse, deltagelse og samvær, så vi skaber givende og udviklende fællesskaber for alle borgere, der bruger Københavns tilbud og institutioner.
  • Maden skal så vidt muligt produceres på de institutioner, skoler eller sociale tilbud, hvor borgerne bor eller opholder sig. Det giver nærhed, sanseoplevelser, kvalitet og mulighed for deltagelse og indflydelse på måltider.

Indsatser

  • Opkvalificering og understøttelse: Kompetencer til at sikre godt værtskab og positive fællesskaber med mad og måltider i centrum understøttes og løftes blandt pædagogisk, socialtog sundhedsfagligt personale samt personale i kulturhuse og idrætshaller. Værktøjer til at involvere borgere aktivt i madlavning styrkes hos pædagogisk og køkkenfagligt personale.
  • Madundervisning for børn og unge: Der tilbydes madundervisning til børn i daginstitutioner og skoler på alle alderstrin.
  • Nye madfællesskaber: Der arbejdes for at anvende offentlige institutioner som ramme for nye madfællesskaber. Fx fællesspisninger på skoler og plejehjem gennem en udnyttelse af lokale produktionskøkkener.