København som madby

København skal være en sund, grøn og vital madby

København er en del af et lokalt fødevaresystem, hvor vejen fra jord til bord er kortere end i de fleste andre storbyer. På Sjælland, i resten af Danmark og i Skåne er betingelserne til stede for at producere et bredt udbud af fødevarer, der kan understøtte bæredygtige måltider i København – og det sker allerede i vid udstrækning i dag. Der bør dog udvikles et endnu tættere samarbejde med producenter i vores nærområder om at sikre den produktion og det kredsløb mellem land og by, der er nødvendig for en langtidssikret bæredygtig udvikling af mad og måltider i København. Det vil tillige give København en unik mulighed for at styrke byens borgere og besøgendes forståelse for det samlede fødevaresystem, betydningen af årstiderne og en forståelse for fødevareproduktionens påvirkning af klima og miljø.

Dyrkning af fødevarer inden for bygrænsen er ligeledes et nyt og interessant fænomen, der bidrager til København som madby med fx honningproduktion på hustage, insektfarme, drivhuse, svampedyrkning, ’vertical farming’ og maritime nyttehaver.

Mad- og Måltidsstrategien skal bidrage til udviklingen af København som madby for alle københavnere i partnerskab med byens borgere og aktører inden for detail, produktion, formidling, iværksætteri og restaurations- og eventbranchen. Dette skal sikre et levende og inspirerende miljø på madområdet, der kommer flest mulige københavnere til gavn.

København har i løbet af de sidste ca. 15 år opnået international berømmelse som madby. Besøgende vælger København for at opleve alt fra toprestauranter til street food og madmarkeder. Københavns mange madtilbud har en mulighed for at inspirere og udvikle københavnernes madvaner og madkultur og bør derfor spille en rolle i udviklingen af sundere og mere bæredygtige kostvaner hos de mange københavnere, der ikke spiser offentlige måltider. Det skal ske på en måde, der kommer flest mulige københavnere til gavn i alle områder af byen.

Mål for København som madby

  • København skal være en vital, stærk og differentieret madby. Her opdyrkes nye og inspirerende tiltag, der kan give gode madoplevelser for alle Københavnere og tilbyde nye løsninger på de udfordringer, der optager os.
  • København skal understøtte en bæredygtig madbranche i og omkring byen samt en styrket sammenhæng mellem byens forbrug og oplandets produktion af bæredygtige fødevarer.

Indsatser

  • Styrket kobling mellem land og by: Der arbejdes på at etablere stærke lokale partnerskaber med madaktører og producenter i oplandet til København og i byen. Dette sker for at understøtte en bæredygtig omlægning af den danske fødevareproduktion – herunder med landbruget om forsyningssikkerhed på de sæson og lokalproducerede råvarer, der kræves i bæredygtige måltider.
  • Mad og kultur: Styrket kobling mellem mad og byens kulturelle tilbud og store events. Herunder udvikling og implementering af pejlemærker til grønne og sunde mad- og drikketilbud under festivaler og events støttet eller finansieret af Københavns Kommune.
  • Bæredygtig vækst: I partnerskaber arbejdes der for at styrke udviklingen af en bæredygtig madbranche i og omkring København med fokus på uddannelse og arbejdskraft, iværksætteri, turisme og oplevelser.
  • Lokale partnerskaber: Der arbejdes for at etablere lokale partnerskaber i byen med foreninger, spisesteder og detailhandlen om at gøre sunde og bæredygtige råvarer og måltider tilgængelige for alle københavnere.
  • Innovative indkøb: Der arbejdes med at styrke Københavns Kommunes indkøb på mad- og måltidsområdet, så de offentlige udbudsprocesser gøres tilgængelige for små og mellemstore virksomheder, hvor det er muligt med respekt for køkkenernes drift.
  • Flere spiselige byrum: Der arbejdes på etablering af flere urbane haver med spiselige råvarer på gadehjørner, i parker og på hustage, som alle borgere har adgang til og kan bidrage til at drive. Andre tiltag skal endvidere give bedre leverum for vilde bier og insekter i byen.