Spis med i vores køkkener fejrer vores vitale madby

Madfestivalen Spis med i vores køkkener inviterer københavnerne til at spise med i et udvalg af byens offentlige køkkener. Formålet er give byens borgere indblik i kommunens ambitiøse Mad- og Måltidsstrategi og fejre det gode offentlige måltid.

Til hverdag er de mere end 1000 offentlige køkkener i Københavns Kommune lukket for offentligheden. Men under madfestivalen Spis med i vores køkkener slår en række udvalgte institutioner dørene op for en enkelt aften, så københavnerne kan smage de måltider, som børn, ældre, skoleelever, socialt udsatte og medarbejdere i beskæftigelsestilbud hver dag nyder i skolen, på plejecenteret, i dagtilbud og i daginstitutionen.

Formålet med festivalen er at give københavnerne indblik i kommunens ambitiøse Mad- og Måltidsstrategi og fejre det gode offentlige måltid.

70.000 måltider om dagen

Københavns Kommune serverer mere end 70.000 måltider om dagen.
Der købes råvarer for ca. 300 millioner kroner om året.

Københavns ambitiøse madindsats

Københavns Kommune har gennem flere år haft succes med at styrke økologien og madkvaliteten i sine institutioner. Indsatsen har betydet, at næsten 90 procent af maden i de kommunale måltider i dag er økologisk.

I 2019 vedtog Københavns Kommune en ambitiøs Mad-og Måltidsstrategi. Med strategien tog kommunen næste logiske skridt og forstærkede Københavns klimafokus. I de kommende år skal mængden af belastende kødtyper reduceres til fordel for mere planterig mad og der skal arbejdes endnu mere målrettet for at undgå madspild. Målet er at reducere fødevarernes samlede CO2-aftryk med 25% allerede i 2025.

Med festivalen Spis med i vores køkkener får københavnerne mulighed for at smage på kommunens ambitiøse madindsats og møde dem, der hver dag arbejder for bæredygtige måltider, som forener sundhed, velsmag og ansvar for klimaet ude i de offentlige køkkener.

Projektet løber fra 2022-2024. Festivalen består af otte middage, der afvikles i løbet af to uger i foråret.

Fakta

Københavns Mad- og Måltidsstrategi udfoldes under fem temaer, der skal sikre, at arbejdet med mad og måltider er helhedsorienteret:

  1. Maden skal give den rette ernæring og styrke sundheden.
  2. Velsmag, kvalitet og madglæde skal være i højsædet.
  3. Måltiderne skal være bæredygtige og klimaansvarlige.
  4. Vi skal styrke sociale fællesskaber, madkultur og maddannelse.
  5. København skal være en sund, grøn og vital madby.
  • Københavns Kommune køber årligt fødevarer for næsten 300 mio. kr. til byens skoler, plejehjem og daginstitutioner.
     
  • I de sidste 18 år har Københavns Kommune prioriteret mad og måltider højt. Der er gennemført en ambitiøs omlægning, så næsten 90% af maden i de kommunale måltider er i dag økologisk.

Vores køkkener i Københavns Kommune

Københavns Kommune har 1027 køkkener. Heraf 16 madskoler, 2 centralkøkkener, 113 sociale institutioner, 516 daginstitutioner og 44 plejecentre. Der købes råvarer for ca. 260 millioner kroner om året. Det bliver til ca. 70.000 daglige måltider.