Rådgivning for dig, der arbejder i en daginstitution

Som medarbejder i en daginstitution i Københavns Kommune har I mulighed for rådgivning inden for mad og måltidsområdet.

Rådgivningen skal understøtte og styrke jeres arbejde med bæredygtige, klimavenlige måltider og være med til at omsætte Københavns Kommunes nye mad- og måltidsstrategi til konkrete handlinger. 

Skræddersyet forløb til jer

Rådgivningen er et skræddersyet forløb, der varer 12, 6 eller 3 måneder. Sammen med en gastronomisk rådgiver fra Meyers Madhus sammensætter I et forløb med fokus på de områder, I gerne vil styrke i jeres institutions madliv. Arbejdet med måltiderne skal ses i et bredt perspektiv, hvor temaerne kan være alt fra klimavenlig mad, køkkendrift og reduktion af madspild, til maddannelse, madmod, værtskab og pædagogiske måltider.

Hvem er med?

Forløbet er en fælles indsats, som tager udgangspunkt i jeres køkken, men som også involverer leder og pædagogisk personale.

Opstart og tilmelding

I kan tilmelde jer et rådgivningsforløb på telefon 26 77 31 16 eller ved at skrive til raadgivning-kk@meyers.dk. Tilmelding sker efter først til mølle.

 

Om forløbet

Vis alle

Fokusområder

I rådgivningen kan I blandt andet:

  • Arbejde målrettet med klimaomstilling af måltiderne, så I får velsmag, bæredygtighed og økonomi til at gå op i højere enhed
  • Nå i mål med 90 % økologi og registrering med Det Økologiske Spisemærke
  • Udvikle videre på de sociale fællesskaber, som maden og måltiderne danner ramme om
  • Styrke det tværfaglige samarbejde om maden og måltiderne i institutionen
  • Få inspiration til at involvere børnene aktivt i måltiderne og give dem gode madminder med i bagagen
  • Styrke det daglige arbejde med værtsskabet og måltidsværternes kompetencer
  • Løfte den kulinariske kvalitet og fagligheden i køkkenet
  • Fortsætte udviklingen af de gode arbejdsgange og driften i køkkenet

Udviklingsworkshop

Vi mødes hos jer, hvor jeres tilknyttede gastronomiske rådgiver fra Meyers Madhus sammen med leder og udvalgte medarbejdere fra personalegruppen, afdækker jeres behov og ønsker til indsatsen. Vi gennemgår mulighederne for rådgivning og kurser, planlægger indhold og skræddersyr et forløb. På baggrund af mødet udformer rådgiveren et forslag til jeres udviklingsplan.

Rådgivning og kurser

Når rådgivningsforløbet er planlagt, arbejder I fokuseret med et tema ad gangen. I kan fx stille skarpt på klima og økologi, ernæring eller sociale fællesskaber. Jeres gastronomiske rådgiver kommer ud til jer og understøtter udviklingen hands-on i praksis, og I deltager i aftalte kurser. Sammen holder I fokus på, at forløbet gennemføres som planlagt og drøfter, om der skal justeres undervejs.

Evaluering og forankringsplan

Vi holder et afsluttende møde hos jer, hvor vi sammen evaluerer forløbet og aftaler hvilke udviklingstiltag, I ønsker at arbejde videre med i fremtiden. Sammen lægger vi en plan for konkrete handlinger, som I kan bruge i jeres videre arbejde med maden og måltiderne.