For dig, der arbejder i en klub eller i en fritidsinstitution

Som KKFO kan I få rådgivning til at understøtte og styrke jeres arbejde med bæredygtige og maddannende måltider.

Rådgivningen skal understøtte og styrke jeres arbejde med bæredygtige, klimavenlige måltider og være med til at omsætte Københavns Kommunes nye mad- og måltidsstrategi til konkrete handlinger. 

Dermed kan I få sparring, når det gælder at omsætte Københavns Kommunes Mad- og måltidsstrategi til konkrete handlinger. 
I kan målrette og skræddersy jeres forløb efter de indsatsområder, I gerne vil arbejde med. 

Skræddersyet forløb til jer

Rådgivningen er et skræddersyet forløb, der varer 3 måneder. Sammen med en gastronomisk rådgiver fra Meyers Madhus sammensætter I et forløb med fokus på de områder, I gerne vil styrke i jeres institutions madliv. 

Hvem er med? 

Forløbet er en fælles indsats for hele institutionen, som tager udgangspunkt i jeres køkken, mad og måltider, men som også involverer leder og pædagogisk personale. 

Opstart og tilmelding

I kan tilmelde jer et rådgivningsforløb på telefon 26 77 31 16 eller ved at skrive til raadgivning-kk@meyers.dk. Tilmelding sker efter først til mølle.

Om forløbet

Vis alle

Fokusområder

I rådgivningen kan I blandt andet:

  • Arbejde målrettet med klimaomstilling af måltiderne, så I får vel smag, bæredygtighed og økonomi til at gå op i højere enhed.
  • Nå I mål med 90 % økologi og registrering med Det Økologiske Spisemærke
  • Styrke jeres pædagogiske tilbud ved at have maden som pædagogiske aktivitet.
  • Udvikle de sociale fællesskaber, som maden og måltiderne danner ramme om.
  • Arbejde med pædagogiske indsatser, hvor maden og måltiderne er den praktiske ramme.
  • Styrke det tværfaglige samarbejde om maden og måltiderne.
  • Få inspiration til at involvere børnene aktivt i måltiderne og udvide deres madhorisont og læring i tæt forbindelse med maden og måltiderne.

Opstartsmøde

Vi mødes hos jer, hvor jeres tilknyttede gastronomiske rådgiver fra Meyers Madhus sammen med leder, ansvarlige for køkken og en eller flere pædagogiske medarbejdere, afdækker jeres behov og ønsker til indsatsen.

Vi tager udgangspunkt i ”kodeks for mad og måltider i klub og frit” og gennemgår mulighederne for rådgivning og kurser, og planlægger indhold og skræddersyr et forløb til jer. På baggrund af mødet laver rådgiveren et forslag til jeres udviklingsplan. 

 

Udviklingsplan

Vi mødes og drøfter forslaget til jeres udviklingsplan. Alt efter om jeres udvikling skal i dybden med få emner eller i bredden med mange, kan I vælge tre rådgivningsnedslag hos jer og kurser efter behov. Vi planlægger opstart og sætter datoer i kalenderen for alle nøgleaktiviteter. 

Rådgivning og kurser

Rådgivningen er planlagt sådan at I får tre besøg undervejs, hvor vi går i dybden med maden, den praktiske organisering og kigger ind i de pædagogiske muligheder for at have børnene med i køkkenet. 
Udover rådgivningen er der mulighed for at vælge kurser i kursus-kataloget.

Evaluering og forankringsplan 

Vi holder et afsluttende møde hos jer, hvor vi sammen evaluerer forløbet og aftaler hvilke udviklingstiltag I ønsker at arbejde videre med selv i fremtiden. Vi udfylder også en plan, som I kan bruge i jeres videre arbejde med maden og måltiderne.