Header menu

I 2006 vedtog Borgerrepræsentationen Københavns Kommunes målsætning om 90% økologi i offentlige institutioner. Derudover er det besluttet, at kommunens institutioner og tilbud skal certificeres med Det Økologiske Spisemærke. 

Et stort antal af Københavns Kommunes køkkener er allerede i mål med målsætningen om 90% økologi men for de af jer, der mangler det sidste – eller endnu ikke er registreret med Det Økologiske Spisemærke – er der mulighed for rådgivning og assistance fra Meyers Madhus.

Meyers Madhus tilbyder:

Ovenstående rådgivningstilbud kan tilpasses jeres behov, og I kan vælge at gøre brug af både rådgivning og kurser, eller kun vælge de dele, netop I har behov for. Typisk opstartes et forløb med, at rådgivere fra Meyers Madhus besøger jeres institution. Her drøftes jeres behov, og der lægges en plan for hvilke aktiviteter, der er relevante for jer.

Find mere information om rådgivningstilbud fra Meyers Madhus herunder eller kontakt Meyers Madhus for spørgsmål og tilmelding. 

Kom i mål med 90% økologi
Det er igen blevet tid til den årlige måling af økologiprocenten i Københavns Kommunes offentlige køkkener.

90% økologi

Satsningen på 90% økologi i Københavns Kommune er besluttet af Borgerrepræsentationen i 2006 som en opjustering af målsætningen om 75% økologi fra 2001. Det er den mest ambitiøse satsning af sin slags på verdensplan. 

En vigtig bevæggrund var at skåne vores grundvand for pesticider. Det er stadig aktuelt. I dag ser man fortsat jævnligt, at drikkevandsboringer lukkes ned på grund af et for højt indhold af pesticider. 

En mere generel motivation for økologisk drift er at begrænse miljøpåvirkningen fra kunstgødning, pesticider, antibiotika m.m. Det samme er et ønske om at undgå de potentielt skadelige stoffer, vi selv indtager gennem maden. Hvad angår kød, æg og mejeriprodukter bidrager økologisk produktion til at højne dyrevelfærden gennem de krav, økologiske landmænd forpligter sig til at overholde.

Et perspektiv, som især de senere års indsats i København har demonstreret, er de indirekte virkninger i gryderne. Når man skal omstille til økologisk drift uden samtidig at øge udgifterne, må man: 

  • Tænke nyt og generelt være kreativ i køkkenet
  • Følge sæsoner og lave mad fra bunden
  • Få gang i syltekrukken og dejtruget, simregryden og tyndskrælleren

Derfor fører en succesfuld, økologisk omstilling stort set altid til bedre måltider og et styrket køkkenhåndværk, og går derfor hånd i hånd med kommunens ambitioner om at højne madkvaliteten.