Header menu

Madliv København

Et rådgivningsforløb om mad, måltider og økologi.

Madliv København er et rådgivnings- og udviklingsforløb, der tilbydes institutioner i Københavns Kommune. Forløbet er udviklet for at understøtte og styrke arbejdet med mad og måltider.

Forløbet varer 18 måneder og er en fælles indsats for hele institutionen med Meyers Madhus som rådgiver. Omstilling til økologisk drift og registrering med Det Økologiske Spisemærke er fuldt ud integreret i forløbet – alt efter behov. Se forløbet i hovedpunkter i menuen til højre. 

Deltagelse og kontakt

Madliv København henvender sig til institutioner og tilbud under Børne- og Ungdomsforvaltningen, Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, dvs. primært daginstitutioner, plejecentre, væresteder og botilbud med enten produktions- eller modtagerkøkken. 

Madliv København involverer både leder, køkkenpersonale, pædagogisk personale og plejepersonale, alt efter sammensætningen af personalegruppen hos jer. Hvem der deltager i hvilke aktiviteter aftales med jer, med udgangspunkt i muligheder og behov. 

Deltagelse i Madliv København kan f.eks. bruges til at: 

  • Styrke det tværfaglige samarbejde om mad og måltider
  • Nå i mål med 90% økologi og blive certificeret med Det Økologiske Spisemærke
  • Løfte måltidernes kulinariske kvalitet og fagligheden i køkkenet
  • Styrke værtskabet og måltidsværternes kompetencer
  • Forene et stærkt ernæringsfokus med gode spiseoplevelser
  • Involvere børn, borgere og brugere aktivt i måltidet

For at høre mere om Madliv København kontakt Meyers Madhus. Det er gratis for institutioner at deltage. 

Et rådgivningsteam følger jer

Gennem forløbet arbejder I sammen med et rådgivningsteam fra Meyers Madhus, der følger jer og sammen vurderer I, hvilke indsatser, der er relevante. Forløbet kan omfatte kurser, workshops, madspildsanalyser mm.

Udgangspunktet i Madliv København er, at kræfterne skal bruges, hvor det gør størst forskel for jer. Er I f.eks. allerede i mål med økologiprocenten, kan hovedfokus f.eks. lægges på værtskab, samarbejdet omkring måltidet eller andre indsatsområder, hvor I ønsker at udvikle jer. 

Fokusområder og målsætninger

Arbejdet med mad og måltider afdækkes ud fra tre fokusområder med hver tre temaer. Til hvert tema er formuleret en målsætning. Se overblik over fokusområder og målsætninger her

Materialer til download

Indholdet i Madliv København er nærmere beskrevet i introduktionsmaterialet, som deltagende institutioner modtager på opstartsworkshoppen.

Dette findes i tre udgaver målrettet institutioner og tilbud under henholdsvis Børne- og Ungdomsforvaltningen, Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Du kan downloade de to udgaver i PDF nederst på siden - den tredje kommer på siden snarest. 

Kontakt